Det ser (nesten) ut som norsk tradisjonsmat, men er laget på tang og tare