- Dette var usaklig. Noen begynte å gråte under Erviks innlegg