Ola Grønskag i Frøya forliksråd savner en konsekvensanalyse av hvilke følger det får for de lokalt plasserte forliksrådene nå når politidistriktet blir større og lensmannsdistrikter blir slått sammen.

- Jeg går ut fra at også forliksrådene blir sentralisert på et eller annet vis og er veldig spent på å se hvordan det blir, sa Venstre-politikeren under dagens debatt i Frøya kommunestyre om høringsuttalelse til politireformen.

- Årsaken til jeg syns at det problematisk å sentralisere forliksrådene, er at  ... Vi kan se for oss at Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal blir ett nytt forliksrådsområde, og mye tyder da på at sekratiatet vil ligge på Orkanger. Det betyr at folk som skal møte i forliksrådet i Frøya, må ta turen til Orkanger. Det syns jeg er en særdeles dårlig løsning. Når det oppstår slike sivile tvister er jo målet alltid å oppnå forlik, og da er lokalkunnskap særdeles viktig, sa Grønskag.

- Det har også noe med trygghet å gjøre for de som møter i forliksrådet, framholdt Grønskag.