Brualliansen innkaller til folkemøte - ber om svar fra sentrale personer