Tekniske feil forsinker åpningen av Åstfjordforbindelsen