- Tiltalte synes ikke å ta inn over seg alvoret i saken