Hitra kommune har som kjent blitt med i fylkeskommunens pilotprosjekt for forenklede gang- og sykkelveier, med formål å finne kostnadseffektive løsninger som er rimeligere enn standarden, slik at det kan være mulig å finansiere bygging og etablering av flere km gang- og sykkelvei. Prosjektet er et spleiselag mellom fylkeskommunen, Hitra kommune, og utbygger av boligfeltet som utløste krav om bygging av gang- og sykkelveien.

Strekningen det er snakk om går fra Sandstad kirke til Badstuvika, og ble av kommunestyret prioritert på topp i siste kommunestyre, etter en omprioritering av listen over gang- og sykkelveier.

Utfordrer entreprenørene

Men det er mange som undrer på hva forskjellen blir på den forenklede - og en standard gang- og sykkelvei.

Torben Jensen, prosjektansvarlig ved Sør-Trøndelag fylkeskommunen, forklarer at de ennå ikke er helt mulig å definere hva forskjellen blir. Grunnen til det er at entreprenørene gjennom anbudsprosessen selv skal bidra til å gjøre gang- og sykkelveiene enklere og billigere.

- Vi utformer kravene til anbudsmaterialet slik at entreprenørene kan være kreative. En del av dette prøveprosjektet er å utfordre markedet til å finne smarte løsninger. Vi ser ofte når vi bygger vei eller sykkelvei at entreprenørene har mye viten, ideer og forslag til hvordan ting kan gjøres smartere og enklere, og de har ofte innspill om det. Nå utfordrer vi dem til å ta disse innspillene inn i prosjektet. Derfor kan jeg ikke si helt nøyaktig hvordan den forenklede gang- og sykkelveien blir, sier Jensen.

Opprettholder sikkerheten

Men fylkeskommunen vil sette vilkår for at sikkerheten blir tilnærmet like god som på standard gang- og sykkelveier.

- Vi kommer til å sette kriterier slik at vi er sikker på at vi ivaretar sikkerheten for myke trafikanter på fullverdig vis.

Han sier at det ofte er kravet til holdbarhet og bredde for å klare utstyr til snøbrøyting som er grunnen til at gang- og sykkelveier blir så kostbare.

- I pilotprosjektet vil snøbrøyting bli driftet fullt og helt, men under andre forutsetninger. Da kan man redusere bredden, og kanskje også selve veifundamentet. Men dette vil bli en del av anbudsprosessen, der vi går inn og vurderer forslagene i tilbudene som kommer, sier Jensen.