Nå er det klart hvor mange tusen laks som rømte fra havmerden