Rådmann Laila Eide Hjertø i Hitra kommune foreslår å endre tittel på nærings- og informasjonssjefen til utviklings- og kommunikasjonssjef eller -direktør.

Dette orienterte rådmannen om i siste formannskapsmøte. Rådmannen forklarer stillings-endringen med at det er ønskelig å få tydeligere fram hva den nytilsatte nærings- og informasjonssjefen virkelig jobber med.

- Dette med tanke på å få en bedre oppfattelse hos næringslivet, fremtidige samarbeidspartnere og statlige og andre organer av hva man egentlig jobber med. Det vil gi bedre innpass enn det forslitte næringssjef som oppfattes ganske ullent etter hvert. Det er både leder av næringshager, næringsforeninger og næringskonsulenter. Informasjon er enveis i motsetning til kommunikasjon som er toveis. Det er en vesentlig forskjell, heter det i rådmannens orientering.