Forbudet mot å ha utegående fjærfe berørte mange på Frøya og Hitra i 2006.

– Vi må jo etterkomme kravet, men det er ikke den samme trivlselen når hønene må holdes inne, sa Randi Rabben.

Hun og hennes familie var blant de mange fjærfeholderne som en februardag i 2006  fikk nyheten om at et forbud mot å ha høns, ender og andre tamfugler utendørs var trådt i kraft. Bakgrunnen  var fugleinfluensaen som så ut til å nærme seg nabolandene våre, og som Mattilsynet regnet med også vil komme hit.

– Vi må jo forholde oss til gjeldene regler, og respektere at vi ikke får ha dem ute nå, fortalte Randi Rabben.

Fuglene, hanen Sinnataggen og haremet hans, bestående av fem høner, hadde ei innhegning å boltre seg i. Og så fremt været har fristet, spradet flokken spradet rundt ute og koste seg.

Randi Rabben og datteren Marit tok konsekvensene av forbudet mot å lahønene gå ute, og stengte luka ut til innhegningen.

Ikke samme trivsel

For Randi Rabben var det ikke store problemer forbundet med å ha hønseflokken innstengt.

– Men jeg er glad jeg ikke har flere enn de seks jeg har. Disse har jeg plass til inne. Det hadde sikkert vært verre om jeg hadde hatt mange fler. Men jeg er spent på hvordan de vil trives med å bare være inne, når de er vant til å gå ut og inn som de vil, sa Rabben i 2006.

Tanken på å slakte den lille besetningen streifet henne ikke.

– Nei, det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg vil vurdere det om fugleinfluensa blir påvist i Norge, eller om forbudet blir langvarig. Men så langt er jeg ikke redd.

Det ble inneliv for Sinnataggen og haremet hans.