UP425 er en nyopprettet patrulje for utrykningspolitiet. Lensmannsbetjentene Bjørn Tretøy og makker Viggo Hansen i UP425, er to av betjentene som skal gjøre F. V. 714 tryggere.

- Det er egentlig ikke noe nytt, vi har hatt ansvar for F. V. 714 i mange år. Vi skal være et bistandsorgan i tillegg til den lokale bemanningen. Vi er helt avhengig av det det lokale politiet gjør, forteller lensmannsbetjent Bjørn Tretøy.

Søndags ettermiddag har utrykningspolitiet en trafikkontroll i 60- sonen på Sunde. Både plass og tid på døgnet er nøye gjennomtenkt. På Sunde en søndags ettermiddag er det utfartstrafikken de ønsker å kontrollere. Jevnt over ligger de aller fleste bilistene høyere enn fartsgrensen på plassen kontrollen foretas denne søndagen. Det er de farligste bilistene politiet ønsker å luke ut.

- Det er en del stygg kjøring her i helgene, kommenterer Tretøy. «Lakseveien» er kjent for mye tungtransport, men politibetjentene mener det ikke er noen stor forskjell på kjøremønsteret til trailere og privatbiler.

Tillit er viktigst

Det første førerkortbeslaget kommer kl 17:25, fem minutter etter at politiet startet kontrollen. Bilen blir vinket inn av Tretøy, og sjåføren blir med bort til betjent Hansen som står ved lasermåleren. Hansen viser på displayet der det står hvor fort han har kjørt, hvor målingen ble gjort, klokkeslett og dato. Han forteller bilisten, som kjørte i 91 km/t, at apparatet allerede har trukket fra en sikkerhetsmargin. Ved hastighet over 85 km/t blir førerkortet beslaglagt i 60 soner. Bilisten setter seg inn i tjenestebilen sammen med Tretøy for å gå gjennom noe papirarbeid.

- Vi tilbyr alltid bilistene som blir tatt å få se på displayet. Det gjør vi for å sikre at bilisten får den informasjonen han trenger og han skal være helt trygg på at det vi gjør er riktig, forteller Hansen.

Hvis bilisten, eller noen andre som har noe med politiet å gjøre, føler seg lurt, urettferdig behandlet, føler de ikke har fått god nok informasjon eller på andre måter ikke har tillit til det som er gjort, skader det omdømmet til politiet. Lensmannsbetjent Hansen forteller at når de vinker inn en bil som har kjørt for fort, skal de være 100 % sikker på at det de gjør er riktig og etter boka. Hvis det er den minste tvil lar de bilen kjøre. Dette gjelder fra de måler farten til de er ferdig med alt nødvendig papirarbeid.

- Publikums tillit er mye viktigere enn om vi vinner en fartssak. Det er tilliten vi lever av, poengterer Hansen.

Positive og hyggelige fartssyndere

Betjent Hansen står bak lasermåleren og måler to personbiler som har en fart vesentlig høyere enn 60 km/t. Tretøy vinker bilene inn på bussholdeplassen.

- Politiet gjør jobben sin. Det var jeg som kjørte for fort og fortjente den bota jeg fikk. Jeg setter pris på at de står her og ønsker de skal stå her oftere, sier bilisten før han setter seg bak rattet igjen.

Det er denne holdningen blant bilistene som blir tatt med for høy fart betjentene møter i nesten alle tilfellene. Uavhengig om sjåføren får et forenklet forelegg eller får førerkortet beslaglagt.

- Det er uhyre sjelden vi møter noen som ikke er vennlige, er både Tretøy og Hansen enige om. Men av og til møter de bilister som ikke er enige med betjentene. De kan mene at apparatet er feil eller at de har en god grunn til å kjøre for fort. Det har også hendt at bilister ikke har stoppet og bare kjørt videre. Da må politiet hive seg i bilen for å ta igjen bilen.

- Da må vi vurdere om sjåføren ikke så oss eller om han kjørte videre med overlegg, sier Hansen.

Fartskontroller er etterspurt

Det finnes flere grupper på Facebook som er laget slik at medlemmene kan advare de andre i gruppa om hvor politiet har trafikkontroller. Det ser betjentene både positive og negative sider ved.

- Vi har jo sett at folk har lagt ut informasjon om kontroller hvor vi likevel har beslaglagt mange førerkort. Det positive er jo at det virker preventivt, mener Hansen. Han forteller om episoder der tjenestebiler har stått ved veikanten for at tjenestemannen skulle tatt en telefon, og bilde av bilen var blitt lagt ut på en slik gruppe. Det førte til betydelig roligere trafikk i området. De aller fleste ønsker likevel UP patruljen hjertelig velkommen. Mange av kontrollene UP har er etterspurt av innbyggerne i et område. Beboerne kan fortelle om veldig høy hastighet av bilistene og farlige situasjoner.

- Den aller beste tilbakemeldingene vi får er når slike kontroller har ført til at bilistene tar mer hensyn og beboerne er takknemlige, sier Hansen.

Søndagens trafikkontroll endte med fire forenklede forelegg og to anmeldelser med førerkortbeslag.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no