Rekrutterer VGS-elever fra Hitra og Frøya

– Noen valg er viktigere enn andre

Ingelin Uthaug   Foto: Magnus Skrede

Øyungdom

I løpet av sju uker besøker Norges Handelshøyskole (NHH) 250 videregående skoler for å vise seg fram og fortelle om studietilbudet. Neste uke besøker representanter NHH Guri Kunna videregående skole skolested Hitra.

Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken ved NHH, understreker viktigheten av å være tilstede på skolene.

– Noen valg er viktigere enn andre, og vi ønsker å bidra til at elever i videregående skoler tar et riktig utdanningsvalg som gir dem en relevant jobb. En utdanning fra NHH gir kunnskap om teknologi, økonomi og mennesker – akkurat den kompetansen næringslivet etterspør, sier Nøstbakken.

– Det er mye spennende som skjer i kommunene Hitra og Frøya. Samtidig vet vi at flere av elevene i Trøndelag har sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring. Dette er elever vi er opptatt av å rekruttere. Med en utdanning fra NHH, kan de bidra til å utvikle regionen videre. Det er derfor svært viktig for NHH å være tilstede her, sier Nøstbakken.

Linda Nøstbakken  Foto: Ronny Nøstbakken

 

Ingelin Uthaug er NHH-student og fra Buvika i Trøndelag. Neste uke reiser hun tilbake til hjemfylket for å rekruttere elever til NHH, og gi dem råd om høyere utdanning og studiemulighetene som finnes i Bergen.

– Jeg husker selv hvor usikker jeg var, da jeg var elev og skulle søke høyere utdanning. Jeg vurderte både ingeniørfag og økonomi, men på NHH får jeg kombinere de analytiske ferdighetene fra realfagene, med mitt samfunnsengasjement. Det er en perfekt kombinasjon for meg. Nå ønsker jeg å bidra til at andre unge trøndere føler seg trygge i sine valg, sier Uthaug.