Avlyser skoleturer og ber russen unngå store samlinger

Illustrasjonsbildet er fra russedåpen på Siholmen i fjor.  Foto: Bjørg Støen

Øyungdom

Skoleeier Trøndelag fylkeskommune avlyser elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangementer i de videregående skolene. Fylket stopper også hospitering og praksisutplassering i helsevesenet og ber samtidig russen om å unngå større samlinger.

Det opplyser Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider i dag.

- Fra nå av blir alle elevreiser avlyst fram til vi bestemmer noe annet. Det kan likevel, i enkelte tvilstilfeller, argumenteres for å reise. Avgjørelsen må skje i dialog med kommuneoverlege og skoleeier.
Vi jobber med å avklare de økonomiske konsekvensene av dette, skriver fylket.

Bakgrunnen for de nye reglene er at Folkehelseinstituttet har skjerpet rådene sine og at helseministeren sier at spredningen av korona-viruset nå er inne i en ny og alvorligere fase.


- Jeg tror det ble herja mer før. Husker du da æresrussen ble kidnappet?

Hva er ditt inntrykk av russefeiringa i Øyregionen? Oppfører russen seg bedre eller dårligere enn tidligere?

 

Elevreiser og personalturer er avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Også russen blir bedt om å ta hensyn og ikke arrangere eller delta i store russesamlinger.

- Slik situasjonen er nå fraråder vi russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede og ber rektorene om å gi beskjed til russen ved sin skole. Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer, skriver skoleeieren.


- Ingen skal føle at de må drikke for å ha det gøy

Russeforberedelsene er allerede i full sving, og om få måneder er russetiden offisielt i gang over hele landet. For Hitrarussen er fellesskap og inkludering svært viktig.

 

Fylket har så langt bestemt seg for å avlyse/utsette disse arrangementene:

  • Arena Trøndelag i uke 11 (avlyst)
  • HMS-samling i uke 11 (utsatt)
  • Avdelingsseminar for avdeling utdanning i uke 11 (avlyst og erstattet med et kort skypemøte)
  • Fag- og svennebrevutdeling i Steinkjer (avlyst)
  • Mellomledersamlinga i uke 12 (utsatt)
  • Ledersamling (SOUL-samling) i uke 12 (utsatt)
  • Rektormøte i uke 12 (avlyst og erstattet med et kort skypemøte)
  • Åpning av den nye Oppdalshallen (utsatt)