Ungdommer hedres for engasjementet og for omtanken

F.v. ordfører Ole L. Haugen, Iben Marie Berge, Siri Strøm Reitan og Aleksander Aune Monsen. Prisvinner Damian Klaman var ikke tilstede. 

Øyungdom

Gjennom flere år har Hitra kommune tildelt heder til barn og ungdom som har høy natur- og miljøinteresse og/eller som viser enestående omsorg og omtanke for andre. Disse to prisene kalles "Flekkmarihåndprisen" (etter navnet på kommuneblomsten" og "Æ bryr mæ om dæ - prisen". Prisene deles ut både i grunnskolen og i videregående skole.

Årets vinnere er Iben Marie Berge, Damian Klaman, Aleksander Aune Monsen og Siri Strøm Reitan.


 

Flekkmarihåndprisen

Tildeles barn og ungdom som har vist enestående forståelse og interesse for natur og miljø. Dette må gjerne også ha framkommet gjennom:

  • egne initiativ for å engasjere flere til å få slik interesse
  • egen innsats for å ta vare på naturen og miljøet

Flekkmarihåndprisen 2020 - grunnskole tildeles:

Iben Marie Berge «for sitt store engasjement for å bevare miljøet. Hun viser sitt engasjement ved blant annet å arbeide i miljørådet på skolen»

Flekkmarihåndprisen 2020 - videregående skole tildeles:

Damian Klaman «for sitt store miljøengasjement ved å ta miljøbevisste valg som å slå av lyset etter seg selv og andre, bevisst på søppelsortering og plukker opp søppel etter seg selv og andre. Han er også bevisst på gjenbruk og gårforan som et godt eksempel og er etforbilde som tar tak i områder der andre går forbi»


 

Damian Klaman  Foto: Hitra kommune

 

Æ bryr mæ om dæ - prisen

Tildeles barn og ungdom som har vist enestående omsorg og omtanke for andre. Gjerne på en modig måte, også slik at vedkommende:

  • framstår som et godt forbilde
  • gjennom sitt engasjement har fått flere til å bry seg om andre på en positiv måte.

 

Æ bryr mæ om dæ -prisen 2020, grunnskole tildeles:

Aleksander Aune Monsen «for sitt store og gode engasjement for å inkludere nye elever. Han harforsøkt å lære seg et annet språk for å kommunisere bedre og benyttet de gode digitale mulighetene for å oppretthalde kontakten da skolen ble stengt. Han er et godt forbilde for hvordan man tar i mot nye elever fra andre kontinenter»

Æ bryr mæ om dæ -prisen 2020, videregående skole tildeles:

Siri Strøm Reitan «for sitt store og gode engasjement for å bry seg om andre ved å være hjelpsom og omtenksom. Hun har en unik evne til å være raus og hjertevarm til de hun møter og er et godt forbilde for alle».


Prisene ble delt ut under en hyggekveld på Hjorten hotell med kommunestyret og inviterte gjester.