Stort engasjement for gammel-brua

Vettastraumen bru blir stående, selv om Dolmsundbrua åpner nå på fredag. Hitra kommune overtar ansvaret for gammelbrua og tilførselsveiene. 

Nyheter
 

Hitra kommunestyre vedtok med knappest mulig flertall (12 mot 11) å takke ja til tilbudet om å overta ansvaret for Vettastraumen bru, som nå på fredag blir erstattet med nye Dolmsundbrua. I vedtaket ligger at kommunen får 4,5 millioner kroner (+mva) med fra forrige eier fylkeskommunen, noe som ifølge et anbud skal tilsvare det det koster å rive/sanere brua. I vedtaket heter det at kommunen vil stenge selve brua for biltrafikk, mens tilførselsveiene fra begge sider beholdes åpne. Rådmannen får nå i oppgave å utarbeide forslag til hvordan veien og brua kan brukes som aktivum knyttet til friluftsliv, opplevelser og reiseliv.