- Bygg ny brannstasjon et annet sted, dagens stasjon har en farlig beliggenhet

Tillitsvalg for Hitras brannmannskap mener nå er øyeblikket for å planlegge ny brannstasjon et annet sted i Fillan.

Hovedtillitsvalgt Arve Glørstad i Hitra brannvesen 

Nyheter

- Det er bare å se for seg: en unge som løper ut i veien etter en ball akkurat når vi rykker ut.