Første skritt for bedre øy-beredskap

Vil kjøpe inn gamle ambulanser til Sula og Mausund

Situasjon fra Sula da syk mann måtte fraktes i bagasjerommet på naboens bil (Foto: Tove C. Fasting) 

Nyheter

Øyrekka

Lokalavisa fortalte i januar i fjor om at en alvorlig syk mann på Sula måtte fraktes i bagasjerommet på naboens bil fram til ambulansebåt. Øyrekka har ingen ordning med transport fra hjem eller ulykkested fram til ambulansebåt/ helikopter.

Frøya kommune har over tid uttrykt misnøye med graden av beredskap på bilambulansesiden fra helseforetakets side. På grunn av dette ble det høsten 2016 innledet et samarbeid mellom kommunen og helseforetaket for å finne løsninger for så vel tilbringertransport, pasienttransport med båt og akuttberedskap generelt.

Et samarbeidsprosjekt mellom Frøya kommune og helseforetaket er på gang. Dette vil romme flere tiltak, der det som kan bli den største enkeltinvesteringen og -gevinsten er en samfunnsbåt/beredskapsbåt som skal brukes både av brannvesen og helse.

Utrangerte ambulanser

Frøyas kommunelege Ingrid Kristiansen har i flere runder orientert om hva som kan komme inn i et slikt prosjekt. Til neste ukes formannskap legges det fram en sak på første delprosjekt, det som kalles hvite biler.

Kvite biler er benevnelsen på utrangerte ambulanser. Det planlegges å kjøpe inn to slike biler, en til Mausund og en til Sula. I tillegg ønsker man å kjøpe inn båreutstyr og ATV-hengere til pasienttransport på Bogøya, Gjæsingen, Sørburøya og Halten. Det skal oppgraderes/bygges garasjer på Sula og Mausund, og utarebeides avtaler med grendalag om drift og vedlikehold.

Det er beregnet at denne første del av prosjektet vil koste 795.000 kroner, og få en driftsutgift for 2018 på 30.000 kroner.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no