Her sitter lærerne "oppå" hverandre under time-forberedelsene. Det må de fortsatt gjøre i to år til

Lærerne må finne seg i at Fillan skole bryter arbeidsmiljøloven ennå i lang tid framover. Kommunen har ikke råd til å etterkomme Arbeidstilsynets pålegg både ved skolen og brannstasjonen.

For trangt: Ni lærere på et rom beregnet for fire er brudd på arbeidsmiljøloven. F.v: Linda Aukan Glørstad, Ann Mari Blichfeldt, Solvor Moen, Lone Nordvik, Betty Lervik, Tove Jektvik, Tone Helsø, Hilde Pedersen og Margret Gudmundsdottir. 

Vi tenkte – Yess endelig! Vi så for oss at det skulle bevilges penger og at vi skulle komme i gang fra nyåret.

Nyheter

Arbeidstilsynet var i mai på tilsyn både hos Hitra brannvesen og Fillan skole, etter at de hadde fått melding om dårlige arbeidsforhold. Ved begge steder fant de så kritikkverdige forhold at det måtte gjøres en omfattende renovering for å etterkomme påleggene.