Frida (16) tilbake i skreihovedstaden for å oppleve skreifiske

Frida kunne registrere at det var mye fin skrei kom i land og ble levert i skreihovedstaden Myre i Vesterålen da hun var på besøk. 

Bare i min klasse er vi ti jenter som går på linjen akvakultur

Nyheter

Frida Schønningsen (16) flyttet fra Øksnes og til Frøya da hun var i førskolealder. Nylig var hun tilbake som student for å se hva som skjer i skreihovedstaden under skreifisket.