Kaianlegget gir skolen nye muligheter

-Det nye kaianlegget blir et stort løft for naturbruk og for skolen som helhet, sier faglærer Martin Sæther. Han legger til at elevene skal ha eget fiskeutsalg fra kaia. 

Nyheter

Siden oktober i fjor har det foregått anleggsaktivitet nedenfor Guri Kunna videregående skole sitt skolested på Sistranda. Det startet med oppfylling av masse i sjøen og har nå tydelig blitt til en molo og kai. I hovedsak blir kaia bygd for skolebåten «Fru Inger» - og for å samle skolens virksomhet.
- Vi gleder oss veldig til å ta i bruk det nye kaianlegget. Det kommer til å bli et stort løft for naturbruk og for skolen som helhet, sier fagleder for naturbruk ved Guri Kunna videregående skole, Martin Sæther.