Nye dronefoto over utbyggingsområdene: Ett tiår med anleggsarbeid, nå skimter vi slutten

Mye har skjedd langs Lakseveien det siste tiåret - snart skal alt være ferdig.
Nyheter

Fv. 714 mellom Orkanger og øyregionen, kalt Lakseveien, gjennomgår store forandringer og forbedringer. Siden 2010 har anleggsmaskinene spist seg gjennomjord og fjell for å rette ut svingete, rasfarlige partier og bygge tunneler og bruer. Innen 2020 skal også de sist påbegynte delprosjektene være klare for åpning.