Tilbakeblikket

Konfirmanter i Fillan 1943

Nyheter

Dette er konfirmantene i Fillan kirke 8. august 1943. Her samlet på trappa foran kirka med presten Ole Severin H.J. Holt stående bak. Han var prest på Hitra 1920 – 1945.