- Høyspentlinja skulle vært bygget lenger unna folk

Ove Jomar Sunde har hele livet bodd med høyspentlinjer som nabo. Nå bygges en ny, og han frykter for helse-konsekvensene.

Ole Jomar Sunde er bekymret over elektromagnetisk e felt fra høyspentlinjer og andre elektrisk installasjoner. 

Det er verdt å nevne at leder for WHO, Gro Harlem Brundtland, har kommet i den situasjonen at hun ikke kan utsette seg for sollys på grunn av allergi til mobiltelefon

Nyheter

Ove Jomar Sunde driver økologisk bærproduksjon ved på Malneset ved Sunde. Han har hele livet bodd med to høyspentlinjer på begge sider av gården. De siste årene har han blitt mer og mer kritisk til elektromagnetiske felt fra høyspentlinjene, og mener at den er mer skadelig enn det myndighetene opplyser om.