Hitra-budsjettet

Vil droppe å skattlegge næringsbygg og butikker

Lokalpolitikerne vil balansere kommunebudsjettet på annet vis.

Ordfører Ole Haugen 

Nyheter

Hitra formannskap har levert sin innstilling til kommunebudsjett for 2018.