Villcamping, hundelufting, tigging, paintball

Ny politivedtekt for Hitra er på gang. Her er de viktigste endrings-forslagene

Nyheter

Hitra kommune arbeider med ny politivedtekt. Politidirektoratet sendte 13. februar i år ut til alle landets kommuner et informativt rundskriv på 26 sider. Det inneholder bl.a. en standard mal med forslag til nye politivedtekter. Malen skal vurderes opp mot lokale forhold.