Kommentar

- Klokt 24timers-fokus

Vel og bra - og viktig - å jobbe for å få flere tilflyttere. Men også viktig å ta godt vare på de som allerede har tatt valget om å bli øyværinger.

  Foto: Krzysztof Zboralski

Nyheter

Kommentar

Derfor er det fornuftig og prisverdig at den såkalte Frøya24-konferansen ser dagens lys på nyåret. Det samme gjelder Hitras "Fra innvandrer til innbygger". Hvis vi som lokalsamfunn bare lokker tilflyttere, for så å slippe når "fangsten" er dratt i land på øya vår, har vi gjort jobben for dårlig. Dessuten øker da risikoen for at tilflytteren blir alene og derfor flytter på seg igjen.