Store lokale forventinger:

Vind, sol og hydrogen skal gjøre øya selvforsynt med fornybar strøm

Lilly Gården(i forgrunnen) og flere fastboende på Sørburøya under møte med TrønderEnergi og Sintef mandag. 

Vi har opplevd brudd i strømkabelen et par ganger. Dette blir en nyvinning hvis de får det til

Nyheter

Sørburøya blir med i europeisk testprosjekt om det går an å gjøre øya strømforsynt gjennom vindturbiner, solceller og hydrogenproduksjon. 750 millioner øyboere kan kanskje bytte ut forurensende dieselgeneratorer dersom de lykkes.