Får vi lov til å søle inne?

Kunstneren Morten Gjuls bidrag til lokalsamfunnet var å undervise alle på Mausund oppvekstsenter i akvarellmaling. Det resulterte i mye søl og glede.

Deres første akvarellbilder: Foran fra venstre: Anders Bergheim, Trygve Botnan Nordvik, Paul Martin Hansen, Ingvild Rishaug Iversen. Bak fra venstre: Sivert Rishaug Iversen, Emilian Norheim, Morten Gjul, Vilde Berge og Margaret Sørgård. 

Papir, vann, brede koster, smale koster og tørkepapir ble flittig benyttet

Nyheter

Kunstnerordningen på Sula har som en forutsetning at kunstnere som har opphold skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet. SulaKultur, som har den daglige vertsrollen, kontaktet derfor Mausund oppvekstsenter for å høre om de var interessert i å få besøk. Rektor var ikke sen om å svare ja da han hørte det var gratis.