Steinmasse etter firma-utvidelse kan bli starten på ny gang- og sykkelvei

Det er trasig å gå langs den sterkt trafikkerte veien mellom Olalia og Fillan. 

Nyheter

Masse etter utbygging av Bygger´n vil bli brukt til gang- og sykkelvei mellom Lervågen og Olalia.