Vil kartlegge alle store gårder på Hitra

Sp: Et kjempeproblem som åpner for nedbygging. Frp: Hvem tror virkelig det vil komme private og overta?

Kommunestyredebatten viste at det er delte meninger om hvor mye man tror regelverk vil sikre utvikling av landbrukseiendommer på Hitra.

Siv Mari Murvold (Sp) og Tom Skare (Frp) var to av de som tok ordet under konsesjons-debatten.  Foto: Arkiv

Nyheter

Hitra kommunestyre utsetter behandlinga av to konsesjonssaker på Hitra-eiendommer inntil man får klarlagt hvordan man skal forholde seg til bl.a. firma som vil overta eiendommer på Hitra. Nå blir Fylkesmannen invitert til å redegjøre for hvor staten mener "skapet skal stå".