25-åringen Abelsen berget skip og mannskap ved Titran i 1920

Under uværsnatta sto han til rors i 12 timer

Streng, men rettferdig - og krevde at alle gjorde sin plikt

Et karakteristisk bilde av Egil Blix Abelsen om bord i sjarken ”Årfjell” på småfiske i Frøyfjorden som pensjonist, etter en lang karriere som leder ved fiskemottaket til Nekolai Dahl i Henningsvær, der han skaffet kjærkomment arbeid til mange frøyværinger. 

Dermed sendte hun en beskjed til Egil om at hun mistrivdes, at hun var innstilt på å dra tilbake til Frøya,

Nyheter

- Han tok vare på sine nærmeste, enten det var fiskerne fra Gildeskål som leverte sine fangster, eller karene fra nærmiljøet på Frøya som arbeidet på fiskemottaket i Henningsvær. Abelsen var en mann det sto respekt av, og som krevde at alle gjorde sin plikt.