Tilbakeblikket

Konfirmanter for 32 år siden

Konfirmanter i Hallaren kirke 1987 

Nyheter

Dette er konfirmantene i Hallaren kirke, sommeren 1987. Det var res.kap. Reidar Faanes som var prest for konfirmantene (i midten foran).