- Bilen sneiet barnevogna

Skremmende opplevelser for både fotgjengere og bilister

Skremt: Frank Jakobsen, June Rise og Eskil Wahl har alle hatt skremmende opplevelser som fotgjengere og bilister mellom Hamarvika og Sistranda. 

Det burde egentlig vært forbudt å gå eller sykle langs veien frem til gang og sykkelveien hadde vært på plass

Nyheter

Innbyggerne i Hamarvika og omegn har ønsket seg gang- og sykkelvei til Sistranda i flere tiår, men så langt har fylkeskommunen prioritert å bygge ut andre strekninger i kommunen og ellers i fylket.