Kommentar

Snillfjords testamente

Snillfjord har kun 306 dager igjen å leve som kommune. Nå er verdiene fordelt på arvtakerne.
Nyheter

Kommentar

Med tolv mot fem stemmer gjorde kommunestyrerepresentantene i Snillfjord kommunestyre i juni 2016 et historisk vedtak: flertallet vil at kommunen skal deles i tre, hvor den ytterste kretsen, Sundlandet, blir en del av en ny Hitra kommune sammen med dagens Hitra kommune. Ven krets går mot nye Heim kommune, mens den geografisk største kretsen, Aa krets, blir en del av nye Orkland kommune. Nå starter et omfattende arbeid med å samkjøre, samordne og ikke minst fordele.