Jørgen og Bernt fordyper seg i mange tusen bilder fra havbrukshistorien

Bernt Fjeldvær (t.v.) og Jørgen Fjeldvær  

Nyheter

Med mange tusen fotos fra tidlig oppdretts-alder, skal Kystmuseet gi et godt bilde av pionerenes innsats og havbrukets betydning.