Legger vannledning frem til næringsområdet

Sikrer vannforsyningen til fremtidige bedrifter.
Nyheter

Hitra kommune har innhentet anbud for legging av vannledning frem til Dolmøy næringsområde, til en pris på rundt seks millioner kroner. Hitra anleggservice vant anbudet foran en annen lokal entreprenør.