Tilbakeblikket

16 år siden de begynte i første

Nyheter

Disse elevene begynte i 1. klasse ved Barman skole høsten 2003:

1. rekke f.v.: Eirik Jørgensen, Eskild Berget Eriksen, Birgitte Emilie Skaget, Marius Kulik Balsvik, Anna Reppe og Vilde Knudsen Lund.

2. rekke f.v.; Kontkaktlærer Daniel Pedersen, Torgeir Samdahl, Tommy Tøften, Lisbeth Welve Yttergård, Lotte Aunøien Tøften og Kine Øyen.


Tilbakeblikket

Historiske fotballdamer

Disse spilte Hitra Fotballklubb første damekamp.

Tilbakeblikket

1.klassinger i 2002