- Vi er i gang med byggingen. Og så lenge vi ikke får en stoppordre, så fortsetter vi

- Bare en stoppordre kan stoppe utbyggingen nå, sier Ståle Gjersvold i TrønderEnergi mandag.

Ståle Gjervold er konserndirektør i TrønderEnergi.   Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Torsdag vedtok Frøya kommunestyre at de mener dispensasjonen Trønderenergi har fått til å bygge vindkraftverk i et LNF-område gikk ut forrige søndag, fordi de mener at Trønderenergi ikke har satt i gang byggeaktivitet innen fristen på tre år, slik plan og bygningsloven krever. Kommunen vedtok derfor også å vurdere å pålegge stopp i arbeidet. med vindkraftverket.