Mange viser interesse for kunsten som skapes i det tidligere fjøset

Mange viser interesse for kunsten som skapes i det tidligere fjøset tilknyttet fyrvokterboligen. 

Nyheter

Det som en gang var et fjøs tilknyttet fyrvokterboligen, og senere uthus, ble i påsken innviet som atelier og kunstnerverksted av ekteparet Mette og Thomas Grindstad Fyen. Allerede første dagen solgte de tre kunstverk.