Snart i mål med forhandlingene om hvor gangveien skal gå

Nyheter

Rådmannen foreslår at politikerne gir henne fullmakt til å fullføre arbeidet med å gjøre avtaler med grunneierne på strekningen mellom Sandstad og Badstuvika innenfor en kostnadsramme på 180.000 kroner. Eiendommene skal brukes til å bygge såkalt forenklet gang- og sykkelvei langs strekningen.