TrønderEnergi har levert det første pengekravet - vil ha erstatning

Fra den første oppstarten av vindkraftanlegget, som senere ble (midlertidig) stoppet av Frøya kommune. 

Nyheter

TrønderEnergi har varslet at de vil kreve økonomisk erstatning for de forsøkene som er gjort på å stoppe vindkraftutbyggingen på Frøya. Nå er det første kravet levert til Frøya kommune.