- Det er neppe realistisk å tilby alle innbyggere kommunalt vann

Bør alle på Hitra få kommunalt vann uavhengig av pris?
Nyheter

Per Ervik i Hitra pensjonistparti mener Hitrasamfunnet må ta seg råd til å spleise på kommunalt vann til alle.