Mattilsynet_

- Vi har sett at noen private vannverk sliter mer med å følge kravene

Mattilsynet ser at det er mer avvik på private vannverk enn de kommunale, men tror ikke en "Askøy-hendelse" vil skje på Hitra.

Det er eierne av ledningsnettet som er ansvarlig hvis noe skulle skje. Det gjør det utfordrende for dem å rekruttere nye til styret. 

Nyheter

Private vannverk er redd det samme som skjedde på Askøy i sommer vil skje på Hitra hvis ikke kommunen tar over ansvaret.