- En ny æra for havet og kysten

Nyheter

Utslippsfrie hurtigbåter vil bety en revolusjon for å kutte klimagassutslipp, og en renessanse for båten og sjøveien som transportmiddel og transportåre. Det mener ordfører Ole L. Haugen.

– For oss som bor ved havet og på kysten, må dette være god musikk. Og vi, av alle, bør skjønne at dette som det nå satses på, er langt smartere enn bare å fortsette å bygge veier som koster milliarder pr. mil å bygge. Disse må i tillegg brøytes og vedlikeholdes, og som ødelegger stadig mer sårbar natur. Sjøveien ligger der, helt gratis, ferdig bygget og brøytet, påpeker Ole L. Haugen.

Binder kysten sammen

Han mener slike utslippsfrie hurtigbåter ikke bare er en seier for klimautfordringene.

– De vil også bety langt bedre muligheter for å binde kysten vår sammen. Og ikke minst; de vil gi muligheter for å delta i produksjon og levering av såkalt komprimert hydrogen og batteripakker, basert på vår kortreiste fornybare vindkraft. For det er jo slik at skal vi komme oss over på utslippsfrie drivstoffkilder som hydrogen eller batteri, så må det baseres på fornybar elkraft. Og gjøre det med basis i kullkraft, olje eller naturgass gir jo absolutt ingen mening. Da går jo vinninga opp i spinninga.


Snart kjører vi med utslippsfrie hurtigbåter

– Det jeg fikk se og høre gjør meg optimistisk og glad, sier ordfører Ole L. Haugen.

 

Energi fra Eldsfjellet

I den sammenheng minner Haugen om at vi på Hitra har mye elektrisk kraft.

– Det snakkes mye negativt om vindmøller. Men når de først er her, må vi også se mulighetene. Her på Hitra har vi tilgang til kortreist energi fra Eldsfjellet. Samtidig ligger Sandstad og kysthavna ideelt til ved skipsleia midt mellom Trondheim og Kristiansund. Hvorfor ikke produsere energi til båtene her på Hitra, slik at de kan få påfyll på Sandstad, enten i form av batteripakker eller hydrogen, spør en engasjert ordfører.

Ny teknologi gir oss store muligheter på kysten, mener Ole L. Haugen. 

 

Mat fra havet

Han viser også til behovet for mer mat.

– Matproduksjonen i verden må økes, og det må skje i sjøen. Samtidig må vi ha mer energi, og da kan havenergi, f.eks. vindmøller til havs være en god løsning. Og når mye av framtidig transportbehov kan dekkes gjennom utslippsfrie skip og båter, sier det seg selv at havet får en ny æra. Og alt dette igjen gir grunnlag for arbeidsplasser.

– Dette blir veldig spennende, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Personlig føler jeg dette gir veldig stor mening; for framtida, klimaet og mulighetene for oss her på Hitra og på kysten, sier Ole L. Haugen.