Imøtekommer Mowis ønske

I presentasjonen for politikerne i slutten av august, brukte Mowi også 3D-tegninger av en ny fabrikk på Jøsnøya. Selskapet understreket at dette bare er arbeidsskisser.  Foto: Mowi

Nyheter

Hitra-politikerne uttrykker tro på at Mowi virkelig vil bygge ny fabrikk i kommunen og imøtekommer selskapets ønske om forlenget frist for byggestart.