Her har ungdommene bygget sitt eget ungdomshus de kan bruke i friminuttene og på fritiden

Nyheter

Det var i mai ungdomsskoleelevene ved Mausund oppvekstsenter startet med kunst- og håndverksoppgaven, «fra idé til prosjekt». Huset var ferdig før sommerferien, men den offisielle åpningen var nå i september. Nylig besøkte lokalavisa den driftige gjengen.