- Vi tror vi ikke fikk bli med på befaringen fordi det ville blitt ubehagelig for dem når vi pekte ut avvikene

Aksjonsgruppa kom med en lang liste med bekymringsmeldinger i et eget møte med NVE før befaringen.

Per Ole Sandvik, Oddveig Todal og Anne Sofie Nekstad fotografert i Nessadalen tidlig i oktober.   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Lokalavisa omtalte før helga at NVE er godt fornøyd med arbeidet i vindkraftverket. Under NVE sitt tilsyn i Frøya vindkraftverk 25. september fikk ikke aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya» delta.