Hjelper de fattigste av de fattige:

- Fantastisk å gi barn en utdannelse

Lodve Karlsen og Simon Okima samler inn penger til nytt skolebygg i Kwangamor, Kenya. 

Nyheter

Brutte lenker er en liten tverrkirkelig organisasjon med hovedbase på Hitra. De støtter ulike prosjekt som gir folk en bedre hverdag og framtid, og med god hjelp fra norske givere og i samarbeid med ulike støttespillere har Brutte lenker blant annet bidratt til byggingen av skoler i sørlige Kenya.

Nytt bygg

Nå er de godt i gang med oppbyggingen av en ny skole i Kwangamor, Kenya, forteller daglig leder, Lodve Karlsen.

- Vi er nettopp ferdig med sanitæranlegg, dusj og toaletter, men skolen er på langt nær ferdig. Det vi jobber med nå er oppføringen av et nytt bygg som skal huse flere klasserom og en sovesal siden det er mange elever som har lang skolevei. Vi skal legge takplater på det nye bygget som reflekterer bort varme og det kommer til å koste omtrent 24.000 kroner. Ellers må vi prioritere å gjøre noe med skolens jordgulv så de kan holde gulvene fritt for vann ved kraftig nedbør. Det skal fylles på med pokk og støypes gulv, forklarer Karlsen.

Det jobbes nå med oppføringen av et nytt skolebygg i Kwangamor som skal huse flere klasserom og en sovesal. 

Hjelper de fattigste av de fattige

Skolen i Kwangamor har i dag 260 elever. Målet er at de skal ta i mot 300 når det nye bygget står ferdig.

- 72 av barna ved skolen er foreldreløse. Disse barna er for fattige til å gå offentlig skole hvor de må betale for skolemateriell og egen skoleuniform så vi hjelper de fattigste av de fattige, sier Karlsen.

Brutte lenker med støttespillere sørger i tillegg til selve byggingen, for at lærerne får lønn og elevene skolemateriale og gratis måltid ved skolen. De har tidligere etablert en vannbrønn ved skole som de som bor i nærheten også kan benytte seg av, legger Karlsen til.

- Skolen i Kwangamor er rangert som den sjette beste blant flere hundre skoler i fylket. Det er fantastisk å gi barn muligheten til å gå skole og ta en utdanning, å se en ny generasjon vokse opp og ta ansvar. Det skaper håp.

Skolen i Kwangamor har i dag 260 elever. 72 av barna er foreldreløse og for fattige til å gå offentlig skole, men de får muligheten til å ta en utdanning gjennom Brutte lenkers prosjekt i Kenya. 

Starter veldedighetsbasert virksomhet i Kenya

Forretningsideen skal gi arbeid og inntekt til mennesker som tar seg av vanskeligstilte og foreldreløse barn.


Reist rundt i Norge

Simon Okima har ansvaret for skolen i Kwangamor. Han er invitert til Norge av Brutte lenker og i en måneds tid har han reist omkring i landet for å rette oppmerksomhet på skoleprosjektet deres i Kenya.

Det har resultert i at de har fått en god start på innsamlingen, blant annet gjennom loddsalg og kollekt i møtesammenheng, forteller Karlsen og Okima.

- Brutte lenker skulle gjerne hatt noen trofaste støttespillere med på laget som sørger for stabilitet og penger til prosjektet over tid, men så langt har de ikke lyktes med å få næringslivet med på dette, sier Lodve Karlsen.

- Alle pengene som kommer inn går uavkortet til prosjektet. Privatpersoner eller næringsliv som støtter dette må gjerne være med oss nedover til Kenya og se selv at pengene kommer fram, tilføyer han.

Det er mulig å gi støtte til Brutte lenker og skolebyggingen på kontonummer: 4312.13.91237. Husk å skrive «Kwangamor» på innbetalingen.

- Vann er liv

"Brutte lenker" jobber med at kenyanske barn får det viktigste: vann og skolegangHelgereportasjen: - Det er helt forferdelig å høre skrikene til barna

- Vi har det så godt i Norge, men det gjør noe med oss å se nøden andre steder