Disse spanderer mest på landbruksbasert næringsutvikling

Det er store forskjeller når det kommer til hva som brukes av penger på landbruksbasert næringsutvikling. Hitra bruker klart mer enn snittet, mens Frøya er mer gnien på dette området.
Nyheter

Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har vi hentet ut nye tall som viser hvor mye kommunene prioriterer landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling. Dette har vi så omregnet til «kroner per innbygger», og kommer da frem til en landsoversikt hvor Hitra er nummer 180 blant de 425 kommunene med tall fra 2018.

Så mye brukte Hitra

Det fremkommer at Hitra kommune i fjor hadde 1.274.000 kroner i netto utgifter på denne posten, som omfatter mange ulike punkter innen landbruksbasert næring. Det er alt fra produksjonstilskudd, via saksbehandling, til tilrettelegging i ulik skala. Sjekk faktaboks for nærmere detaljer om dette.

Omregnet til «kroner per innbygger», så lander vi på 271 kroner i Hitra kommune. Gjennomsnittet for hele landet er 112 kroner per bosatte nordmann. De totale utgiftene i Norge beløper seg til nesten 600 millioner kroner til detteformålet.

 

Store forskjeller i Landbruks-Norge

Frøya er helt nede som nummer 397 på denne landsoversikten, og dette med utgangspunkt i sluttregningen på kun 51.000 kroner i kommunen. Dermed lander Frøya på stusselige ti kroner per innbygger.

Det er ganske så store forskjeller på hvor mye de ulike kommunene bruker av penger på dette. På landsoversikten finner vi Dønna kommune i Nordland helt øverst, der det spanderes 2.444 kroner for hver innbygger der. I andre enden er det 21 kommuner som står bokført med null og niks på denne posten.

En titt på fylkestabellen avslører at Tydal kommune kommer «best ut», med 1.817 kroner brukt per innbygger. Sist ut i gamle Sør-Trøndelag er Åfjord kommune, der en ikke har ført penger på denne posten i det hele tatt. I reelle tall ser vi at Trondheim kommune brukte mest, med nær fem millioner kroner til landbruksbasert næringsutvikling.

Ringsaker kommune i Hedmark brukte mest penger på dette i Norge, med drøye 7,5 millioner kroner i fjor.