Etablering av en helt ny kommune:

Hva gjør Hitra de siste ukene før kommunesammenslåinga med Snillfjord?

Dette har de gjort så langt, dette gjenstår og dette blir de ikke ferdig med.

- Vi følger en plan for å få til en så smidig overgang til ny kommune som mulig, og regner med å komme i mål med det vi har tenkt, forteller kommunikasjonssjef i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther. Men riktig alt blir de ikke ferdig med innen 2020. 

Nyheter

Kommunikasjonsjef i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther, forteller at de er inne i en ganske hektisk innspurtfase. Møtekalenderen er fullbooket og slik har det vært den siste tiden.